Publicitat

El cas d’Autoescola Senent

Són escasses les empreses que empren el valencià per a fer publicitat dels seus productes. Això és així en l’actualitat però també ho ha sigut històricament, al llarg de tot el segle XX. A més a més, també són molt poques les empreses que s’anuncien en les escasses publicacions en valencià que trobem en l’actualitat, tant en paper com digitalment, la qual cosa repercuteix mol negativament en el seu finançament i, a curt termini, en la seua viabilitat econòmica.

Segurament això és així perquè a les empreses no els compensa econòmicament la publicitat en valencià, o fins i tot perquè poden pensar que potser els perjudica.

Per altra banda, als consumidors valencianoparlants sembla que tampoc ens importa massa si la publicitat d’un producte o servei es fa en castellà o anglés, la qual cosa ens portaria a reflexionar sobre la consideració que tenim i demostrem respecte al valencià. Perquè això sí que és responsabilitat nostra, gastar-nos els diners on considerem més convenient, en funció de la qualitat del producte o de la llengua del seu etiquetatge o campanya publicitària.

Tot i això, també hi ha empreses que han emprat i empren el valencià habitualment en les seues campanyes publicitàries. Hui vos parle d’una d’elles: l’Autoescola Senent.

L’Autoescola Senent inseria anuncis en valencià en diverses revistes des de la seua fundació, compromesos sempre en la defensa de la llengua i cultura dels valencians. Dal de tot en teniu un molt convincent del setmanari AVANT, del 1930 (encara que no sé què els semblarà als de Carcaixent).

L’Autoescola Senent va ser fundada per Joan Valentí Senent Ibànyez, germà de l’inspector d’ensenyament Joan Josep i cunyat de l’empresari i bibliòfil Nicolau Primitiu Gómez, i des de l’època republicana finançava amb publicitat publicacions valencianistes com El Camí, Avant o El País Valencià. De fet, aquest anunci és d’El Camí.

Posteriorment, en ple franquisme, Joan Josep Senent i Anaya va editar la revista Gorg, entre 1969 i 1972, on van col·laborar Enric Valor, Alfons Cucó, Joan Fuster, Sanchis Guarner o Rafael Ninyoles. I clar, també hi havia publicitat de l’Autoescola Senent.

I finalment, un anunci en la revista Valencia Semanal, de l’octubre del 1979.

BANCAIXA