Art Urbà

L'art urbà és per definició un art més visual que textual però alguns grafiters han decidit incloure la llengua en alguna de les seues obres. Ací en tenim alguns exemples.

Elies Tañó


J. Warx